Het uitvaartproces bij FineVita; beknopt en intiem

Een crematie in ons crematorium faciliteert enkel het basisproces rondom verassing van de overledene. Wij bieden hierbij twee mogelijkheden voor de nabestaanden aan.  

Crematie ‘stil’

Het crematieproces vindt plaats zonder aanwezigheid van nabestaanden.
 

€ 425.-

Crematie ‘intimi’

Een kleine groep nabestaanden begeleidt de overledene naar het crematorium voorafgaand (en eventueel tijdens) het crematieproces. FineVita biedt plaats aan maximaal 25 personen. Men kan in onze huiskamer gebruik maken van koffie en thee. Wij reserveren hiervoor standaard één uur. Mogelijkheden voor het nuttigen van een maaltijd of catering bieden wij niet.
 

€ 795,-

Persoonlijke uitvaart; FineVita formule 

Een crematie bij FineVita betekent een kleinschalige technische lijkverbranding volgens het unieke concept waarbij cremeren mogelijk is op zeven dagen per week, gedurende 24 uur (met uitzondering van erkende feestdagen). De crematie wordt hierbij beschouwd als faciliterend onderdeel. Overige onderdelen van de afscheidsceremonie, denk bijvoorbeeld aan een condoleancemoment of een afscheidsdienst, vinden plaats op zelf te bepalen locatie(s). Hierdoor kan het afscheid van de overledene een geheel persoonlijke invulling krijgen.

Nu reserveren: Crematies op ieder gewenst moment | Opdrachtformulier crematie